Categorii

MOBILIER1.RO – POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

MOBILIER1 RESPECTĂ CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Mobilier1 Concept SRL ("noi", "al nostru", „Mobilier1”) vă respectă confidențialitatea și se angajează să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal cu un nivel ridicat de securitate și în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Această politică de confidențialitate descrie modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal dacă sunteți un client al nostru sau un vizitator al site-ului nostru web. Dacă aveți întrebări cu privire la protecția confidențialității datelor, ne puteți contacta oricând cu privire la acestea. Datele noastre de contact și ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt disponibile în secțiunea de mai jos - "Informații de contact".

 

MOBILIER1.RO ESTE OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Noi suntem operatorul datelor dvs. cu caracter personal și, prin urmare, suntem responsabili pentru a ne asigura că acestea sunt prelucrate în mod corect și sigur, în conformitate cu legislația aplicabilă. Vindem produse sub mai multe mărci diferite și prin intermediul mai multor site-uri web diferite. Suntem operatorul de date cu caracter personal pentru datele cu caracter personal colectate pe următoarele site-uri web:

 

PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În tabelul de mai jos sunt prezentate informații privind locul de unde colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ce date cu caracter personal prelucrăm, scopurile pentru care intenționăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, temeiul juridic pentru activitatea de prelucrare respectivă și perioadele de păstrare aplicabile. Nu sunteți obligat să ne comunicați datele dvs. personale. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu partajați datele cu caracter personal cu noi, nu vă vom putea vinde sau livra produse, nu vom putea să vă oferim asistență si nici să vă trimitem materiale de marketing sau să interacționăm în alt mod cu dvs. în scopul furnizării serviciilor noastre.

  Date cu caracter personal referitoare la clienții noștri

   

  De unde colectam datele Categorii de date Scopul prelucrării Temeiul prelucrării
  De la dvs. Numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte date personale pe care alegeți să le împărtășiți cu serviciul nostru de asistență pentru clienți Furnizarea de asistență pentru clienți Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim de a oferi asistență pentru clienți la cerere (interes legitim)
  De la dvs. Nume, e-mail, date tehnice, de exemplu, adresa IP, ID-ul unic al dispozitivului, browser-ul, alte date din cookie-uri sau tehnologii de urmărire similare, comportamentul online, de exemplu, ce produse ați achiziționat Analiza comportamentului dvs. online, personalizarea și trimiterea de marketing către dvs. Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim de a ne comercializa produsele și serviciile (interes legitim)
  De la dvs. Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat într-o recenzie, de exemplu, numele. Partajarea recenziilor cu alți clienți și personalizarea produselor și a ofertei noastre Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim de a împărtăși recenzii și de a adapta produsele pe baza acestor recenzii (interes legitim)
  De la dvs. Nume, e-mail, informații privind achiziționarea și utilizarea produsului Gestionarea retururilor Executarea contractului
  De la dvs. Nume, e-mail, informații despre achizițiile dvs. Pentru a îndeplini cerințele legale, de exemplu, legislația privind returnările, contabilitatea, taxele și siguranța produselor Prelucrarea este necesară pentru respectarea obligațiilor noastre legale.
  De la dvs. Nume, e-mail, informații despre achizițiile dvs. Pentru protejarea intereselor noastre legale, de exemplu, în caz de neplată. Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim în protejarea intereselor noastre legale, de exemplu, pentru a primi plata (interes legitim)

     CANALELE NOASTRE DE SOCIAL MEDIA

     Prelucrăm datele cu caracter personal accesate prin intermediul canalelor noastre de social media în scopul promovării noastre și a produselor noastre și pentru a interacționa cu clienții existenți, cei potențiali precum și partenerii noștri. Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim de a ne promova, atât pe noi cât și produsele noastre și de a interacționa cu clienții existenți, clienții potențiali și partenerii (interes legitim). Datele cu caracter personal sunt prelucrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile prelucrării. Pentru informații privind prelucrarea de către platforme a datelor cu caracter personal în legătură cu vizita dvs. pe canalele noastre de social media, cum ar fi Facebook, Instagram, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a platformelor respective.

      

     CU CINE PARTAJAM DATELE DVS. PERSONALE?

     Nu dezvăluim datele cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar pentru a îndeplini o obligație legală sau pentru a îndeplini scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale.

     Situațiile în care datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite unor terțe părți sunt enumerate în tabelul de mai jos.

      

     Către cine divulgăm Motivul divulgării Date divulgate
     Alte societăți din grupul nostru de companii Este posibil să fie necesară dezvăluirea datelor cu caracter personal către alte companii din cadrul grupului nostru, deoarece funcțiile centrale, cum ar fi analiza, marketingul și finanțele, sunt gestionate în comun în cadrul grupului de companii din care facem parte. Nume, telefon, email, adresa
     Furnizori și parteneri Este posibil să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal furnizorilor și/sau partenerilor, dacă furnizorii și/sau partenerii au nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a-și îndeplini angajamentele față de noi, de exemplu, furnizorii de servicii cloud, servicii de transport maritim. Nume, telefon, email, adresa
     Autorități Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite autorităților atunci când este necesar pentru respectarea obligațiilor noastre legale. Nume, telefon, email, adresa
     Vânzare În cazul în care intenționăm să transferăm integral sau parțial activitatea noastră, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite unui potențial cumpărător. Nume, telefon, email, adresa, informații despre comanda

      

     Transferul datelor cu caracter personal către terți

     Date personale ale utilizatorului și consumatorului și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

     Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și Consumatorilor (denumite în continuare „Date cu caracter personal”) în următoarele scopuri:

     Înregistrarea și autentificarea utilizatorului în Magazinul Online:

     • Numele, prenumele, adresa de e-mail și parola, precum și datele de autentificare și profil ale utilizatorului obținute de la terți (de exemplu, de la „Meta Platforms, Inc.”, „Google LLC” și entități similare), în conformitate cu instrucțiunile și deciziile utilizatorului;

     Furnizorii de servicii pot seta și accesa cookie-urile pentru reclame online personalizate:

     • "Meta Platforms, Inc." Puteți găsi politica de confidențialitate a acestui furnizor aici
     • "Google, LLC." Puteți găsi politica de confidențialitate a acestui furnizor aici

      

     DREPTURILE DVS.

     Va prezentăm mai jos un rezumat al drepturilor pe care le aveți în temeiul GDPR în calitate de persoană vizată.


     Dreptul de a vă retrage consimțământul

     Atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs. ca temei legal, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne prin intermediul informațiilor de contact enumerate în partea de jos a acestei Politici de confidențialitate.


     Dreptul de acces la informații

     Aveți dreptul de a primi informații cu privire la faptul că prelucrăm date cu caracter personal despre dvs. și, în astfel de cazuri, de a primi o copie a datelor cu caracter personal, inclusiv informații privind scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioadele de păstrare, drepturile dvs. cu privire la prelucrare, existența procesului decizional automatizat (inclusiv crearea de profiluri), informații privind garanțiile corespunzătoare referitoare la transferul datelor dvs. cu caracter personal către țări din afara UE/SEE și, dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la dvs.


     Dreptul la rectificare

     În cazul în care datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. sunt inexacte, incomplete sau nu sunt actualizate, aveți dreptul de a ne solicita să rectificăm sau să completăm aceste date cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.


     Dreptul de a fi uitat

     Deseori aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Acesta este cazul atunci când (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost prelucrate, (ii) vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei legal pentru prelucrare, (iii) v-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau prelucrării bazate pe interesul legitim ca temei juridic și nu putem demonstra motive pentru prelucrare care să prevaleze asupra intereselor dvs, drepturilor și libertăților personale, (iv) prelucrarea nu are loc pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale, (v) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal sau (vi) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.


     Dreptul de opoziție

     Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal ce se realizează in baza interesului legitim ca temei legal, inclusiv, de exemplu, crearea de profiluri. În plus, aveți întotdeauna dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vom înceta să prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă prelucrarea are loc pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.


     Dreptul la restricționarea prelucrării

     În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Acesta este cazul atunci când (i) considerați că datele cu caracter personal nu sunt corecte și așteptați răspuns al verificării noastre a exactității datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și, în loc să ștergeți datele cu caracter personal, doriți ca prelucrarea să fie restricționată, (iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale sau (iv) atunci când v-ați opus prelucrării pe baza unui interes legitim și așteptați un răspuns cu privire la faptul dacă motivele noastre legitime prevalează asupra celor ale dumneavoastră.


     Dreptul la portabilitatea datelor

     Atunci când datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate prin mijloace automatizate și pe baza consimțământului dvs. sau pe baza unui contract cu dvs. ca temei juridic, aveți dreptul de a obține datele dvs. cu caracter personal într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a solicita ca aceste date cu caracter personal să fie transmise unui alt operator.


     Dreptul de a face plângere

     Aveți dreptul de a depune plângere cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ce are sediul in Bld. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.


     COOKIE-URI

     Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii de urmărire similare pentru a ne ajuta să facem site-urile noastre web funcționale prin activarea anumitor funcții, pentru a îmbunătăți site-ul web și pentru a realiza activități de marketing mai bune și mai bine personalizate. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor, vizitați Politica noastră privind cookie-urile.

      

     MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

     Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate în orice moment. În cazul în care se modifică această Politică de confidențialitate, vom publica Politica de confidențialitate modificată pe www.Mobilier1.ro, cu informații privind data la care modificările vor intra în vigoare. În plus, putem notifica modificările și prin alte mijloace adecvate.

      

     INFORMAȚII DE CONTACT

     Nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul acestei Politici de confidențialitate sau al legislației aplicabile.

       • Mobilier 1 Concept SRL
       • Nr. de înregistrare: J40/7483/2018
       • Cod fiscal: 39413592
       • Adresă poștală: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr.7, bl.Corp T, et.3, sector 6
       • Email: [email protected]
       • Responsabilul cu protecția datelor: Gerardas Anusevicius
       • Email: [email protected]